Image

TEKNOLOJİ EĞİTİM

     Bir pazar içerisinde sattığınız ürün bir sakız ise satan firmanın çok önemi yoktur. Bu tip ürünlerin olduğu pazarda ürünün sergilenişi ile ilgili eğitimler ön plandadır ancak satıcının yeri ve güler yüzü dışında satışa bir etkisi bulunmamaktadır.
   
    Sattığınız ürün bir beyaz eşya ise satış yapan ekip önem kazanır. Cihazların özellikleri, ürün gamındaki farklı ürünlerin tanıtılması müşteri tiplerine göre sunum şekillerinde ustalaşma önem kazanır. Satış noktası tek başına belirleyici değildir ancak etkisi önemlidir. Verilecek olan teknik ve/veya taktik eğitimler önem kazanır. İyi bir saha ve ürün analizi ile verilecek danışmanlık sonuca etki edecektir.
   
    Eğer ki ürününüzün satılabilmesi için beraberinde belli mühendislik çalışmaları yapılması, sonrasında montajında ve bakım arıza hizmetlerinin verilmesinde uzman teknisyenlerin çalışması gerekiyorsa verilecek her türlü teknoloji eğitimi büyük önem kazanmaktadır. Teknoloji Eğitimi sadece kişilerde istendik davranışlar yaratan, el ve beden becerisine yönelik kazanımlar sağlayan eğitimler değildir. Teknoloji Eğitimi verebilme becerisi firmalar için en belirleyici prestij noktalarından biridir. Isısan A.Ş. kurucusu olan Rüknettin Küçükçalı’nın yönetimi zamanında eğitim veren firmanın ötesinde, verdiği eğitimlerle sektöre ve Mühendislik Eğitimine yön vermiş haklı olarak ta büyük bir saygınlık ve prestij kazanmıştır. Bu dönemde akademisyen olan veya olmayan ama bilim ile uğraşan çok farklı kişilerden danışmanlık hizmeti almış ve aldıklarını sektöre yansıtarak elde ettiği saygınlık beraberinde ticari kazanç ve saygınlık getirmiştir. İsmini burada anmayacağım 90’lı yıllarda büyük bir batağın içine saplanmış sektörümüzün önemli imalatçı firmalarından biri, tüm pazarlama atağını şehirlerde verdiği bir veya iki günlük Teknik Eğitim Seminerlerinin üzerine kurgulamıştı. Fabrikasının bahçe kapsında bankaların beklediği ve kapısından çıkan her malın haciz edildiği bir ortamda verilen eğitimler sayesinde firma prestijini koruyabildi, bugünde ısıtma pazarında önemli bir yere sahip bulunmakta.
   
    Teknoloji bilimin uygulanmış hali olarak tarif edilebildiğine göre aslında “Teknoloji Eğitimi” sadece ürünün üretildiği teknolojiler ile ilgilenmez. Aynı zamanda ürünün pazara sunulduğu ve ekonomik ömrünü tamamlayıncaya kadar geçen tüm süreçler boyunca, pazara etki eden her türlü değişken aslında “Teknoloji Eğitimi” nin alanı içerisine girer. Yani üretimin planlanmasından, dağıtım ve servis kanallarının optimizasyonuna kadar her şey bu alana dahildir. Firmalar eğitim konusunda danışmanlık alacakları zaman, çarpan etkisinin oluşabilmesi için, sadece doğa bilimsel eğitim desteğine değil, tüm süreçleri irdeleyecek ve sunabilecek Mühendislik, Pazarlama hatta pedegojik-psikolojik Eğitim desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu konuda danışmanlık verecek kurumlardan bu becerilerinin olması beklenmelidir.

İLETİŞİM

İdealtepe Mah. Yasa Sok. Kostik Apt. No: 8A/A Maltepe/ İSTANBUL 
Tel: +90 (531) 553 13 41 E-Mail: iletisim@onaranteknoloji.com